Tel.     00359878278205  ,  

Skype: Обади се
     Начало     
     » За Свети Влас      » За Кошарица      » За Боровец      » град София      » За България     
Български език English language Русский язь|k
  Търсене

 
  » град София


София е разположена в Софийското поле с надморска височина около 550 метра на територия от 1,311 кв.км, от които населените места и урбанизираните територии заемат 245.5 кв.км, земеделските територии са с площ 509 кв.км, горските - 466.5 кв.км, териториите за добив на полезни изкопаеми - 40.5 кв.км, териториите за транспорт и инфраструктура - 20.6 кв.км и водни течения и водни площи - около 40 кв.км.

В Софийското поле има железни руди, строителни материали и лигнитни въглища. Районът е богат на минерални води. Строителните материали са пясък, чакъл, ломен камък, варовик и глини. През територията на София протичат няколко маловодни реки. Техните легла в чертите на града са коригирани. По-големи са Искър, Владайска, Перловска, Суходолска, Слатинска, Боянска, Бистришка, Банкянска. Главната отводнителна артерия е меридианно разположената долина на река Искър. Хидроминералните ресурси на територията на София заемат значителен дял от тези на страната (15 находища с общ разход на минерална вода - 130 литра(секунда). В равнинната част на Софийското поле преобладават черноземните смолници, алувиално-ливадните и делувиално-ливадни почви. За полупланинските района са характерни канелените и кафявите горски почви.

Историческа справка

На мястото на някогашншото неолитно селище през VIII пр.н.е. около термалните извори възниква древен тракийски град, наречен по късно от завладялите го римляни Сердика - т.е. град на сердите, по името на населявалото го тракийско племе. В римската епоха (I - IV в. от н.е.) градът процъфтява като център на провинция Вътрешна Tракия.

През V - VI в. по време на т.нар. "велико преселение на народите" градът е преживял нашествия от хуни, готи и други варварски племена. От средата на VI в. градът се възражда като важен административен и стопански център на Византийската империя с името Триадица.

От 809 г. градът влиза в пределите на българската държава и получава славянското име Средец.

От края на XIV в. до седемдесетте години на XIX в. градът, както и българската държава са под османско владичество. От началото XV в. е и последното име на града - София

След освобождението от турско робство и възраждането на българската държава градът е избран за столица. Избирането на София за столица през 1879 г. е осигурило по-бързо нарастване на броя на жителите в сравнение с другите български градове. Увеличението е главно за сметка на миграцията на населението от страната.

Aдминистративно-териториално устройство

Столичната община обхваща 38 населени места, от които 4 града: София, Банкя, Бухово и Нови Искър и 34 села.
София е разделена на 24 района.Кметовете на райони решават въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др.
Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. Мандатът на Столичния общински съвет и Кмета е 4 години.

 

София
» Повече
   
  »


Вид имот


Имоти по район


Вид сделка


Град


от   до EUR

Търсене


   »Летище

http://www.sofia-airport.bg

http://www.bourgas-airport.com

http://www.varna-airport.bg

 

Българските  карти

http://www.bgmaps.com  

 

 

Internet Map Бизнес-Маркет :: доски объявлений
     bourgas.org      Web design and development